ROZWÓJ KOBIECYCH CZĘŚCI RODNYCH W ŻYCIU PŁODOWYM

Bliskie sąsiedztwo narządów rodnych i moczowych w ustroju człowieka tłumaczy się ich Ścisłym związkiem rozwojowym w okresie życia płodowego. Narządy układu moczowo-płciowego powstają z środkowej blaszki zarodkowej (mezoblastu) i to z jej odcinka zwanego nefrotomem.

W połowie pierwszego miesiąca życia płodowego w tej okolicy po obu stronach ludzkiego zarodka, na zewnątrz od prakręgu, wytwrarza się tzw. powrózek nerkotwórczy, z którego rozwijają się kolejno trzy układy nerkowe, tj. przednercze (pronephros), pranercze (mesonepkros) i nerka właściwa (metanephros – ryc. 29),

Przednercze jest narządem przejściowym, szczątkowym, który składa się z kłę- buszka i przewodu. Ulega ono wcześnie zanikowi. Co do losów jego przewodu u płodów żeńskich istnieją ptewne różnice zdań. Jedni badacze twierdzą, że przekształca się on lub wchodzi w skład późniejszego przewodu pranercza inni-że zanika, a pozostaje ty! ko jego część dogłowowa jako zawiązek bańki i ujścia brzusznego jajowodu.

Pranercze i zaczątek nerki właściwej (metanephros) tworzą razem tzw. ciało Wolffa i jego przewód, który stanowi pierwotny, uchodzący do steku (cloaca) przewód moczowy. Ani przednercze, ani pranercze nie pełnią żadnych czynności wydzielniczych. tkanki łącznej powięzi mięśnia zasłonowego wewnętrznego. Odpowiednio do miejsc przyczepu poszczególnych części tego mięśnia rozróżniamy w nim trzy odcinki, tj. i) mięsień łonowo-ogonowy (m. pubococcygeus) łub lonowo-odbytniczy (m. pu- borectalis), 2) mięsień biodrowo-ogonowy (m. iliococcygeus) i najdalej ku tyłowi położony 3) mięsień kulszowo-ogo- nowy (m. ischiococcygeus-ryc. 28).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>