RUTYNOWE ZASTOSOWANIE METOD AKTYWACJI METABOLICZNEJ

Rutynowe zastosowanie metod aktywacji metabolicznej (ekspozycja na działanie enzymów z frakcji mikrosomalnej tkanek zwierzęcych) w połączeniu z prostymi testami laboratoryjnymi, umożliwiającymi pośrednio lub bezpośrednio ujawnienie właściwości mutagenicznych, doprowadziło do znacznego rozwoju i upowszechnienia metod przesiewowej identyfikacji kancerogenów [28, 33, 59]. Ponad 100 metod, które znalazły szersze lub węższe zastosowanie, można sklasyfikować w jednej z 4 wymienionych niżej grup [35, 74]:

– 1. Metody ujawniające uszkodzenie DNA (fragmentacja cząsteczki DNA, kowalencyjne wiązanie badanego związku z DNA lub metody pośrednie ujawniające uszkodzenie DNA w komórce poprzez wykazanie „nieplanowanej” syntezy polinukleotydów, występującej w procesie enzymatycznej naprawy zmian premutacyjnych.

– 2. Metody ujawniające mutacje (indukcja różnych typów mutacji głównie w hodowlach drobnoustrojów – np. często stosowany test Amesa, wzrost częstości rekombinacji genetycznych itp.).

– 3. Indukcja aberracji chromosomalnych (złamania, przerwy, rearanża- cje, zwiększenie częstości wymian chromatyd siostrzanych, indukcja mi- krojąder itp.).

– 4. Inne (w tym transformacja nowotworowa komórek poza organizmem, indukcja anomalii spermatocytów i in.).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>