Śmiertelność w tężcu

Rokowanie. Śmiertelność w tężcu jest bardzo wysoka i dochodzi do 8-0% przypadków nie leczonych. Tężec noworodków jest prawie zawsze śmiertelny. Im krótszy okres wylęgania, tym gorsze rokowanie, a im dłuższy, tym jest ono lepsze. Wysoka ciepłota, przyspieszone tętno, silny niepokój dają rokowanie niepomyślne. Największy odsetek zejść śmiertelnych przypada na pierwszy tydzień. Po 1-0 dniu rokowanie jest pomyślniejsze.

Zapobieganie powinno polegać przede wszystkim na unikaniu zranień i ochronie przed nimi, w czym duże usługi może oddać jak najszersze uświadomienie o istocie tężca i możliwości uchronienia się przed nim. Poza tym pouczenie o konieczności właściwego i natychmiastowego opatrzenia rany, i to przede wszystkim przez lekarza, może przyczynić się znacznie do zmniejszenia zapadalności. Ważną rzeczą jest we wszelkich podejrzanych przypadkach uodpornienie bier- n e przez jak najszybsze wstrzyknięcie surowicy przeciwtężcowej. Dawka zapobiegawcza surowicy przeciwtężcowej wynosi 15-0-0 do 3-0-0-0 jednostek. Surowicę należy wstrzykiwać podskórnie metodą Besredki. Dawkę należy w ciągu 7 dni powtórzyć.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>