SOLE LITU I ICH ZASTOSOWANIE – ROZWINIĘCIE

Lit może mieć działanie wolotwórcze. U 4% leczonych obserwowano powiększenie tarczycy z objawami niedoczynności [5], jakkolwiek notowano w pojedynczych przypadkach powiększenie tarczycy z nadczynnością [9], Zaburzenia te ustępowały po przerwaniu podawania soli litu, Nie obserwowano poważniejszych zaburzeń ze strony układu krążenia. Stwierdzone zmiany ekg sprowadzały się do poszerzenia załamka QRS i obniżenia lub inwersji załamka T. Występowały też zaburzenia rytmu serca. Leczeniu litem towarzyszy często wzmożona leukocytoza (do 14 – 20 tys./mm3), ze względną limfopenią. Notowano także zwiększenie stężenia glukozy we krwi [9, 42, 59]. Do rzadko występujących należy zaliczyć zmiany skórne w postaci swędzących wysypek grudkowo-plam- kowych (między 3 a 4 tygodniem leczenia), a do sporadycznych – zaostrzenie objawów łuszczycy lub wyłysienie piackowate [59].

Cięższe powikłania pojawiają się prawie wyłącznie w przypadkach, w których przekroczono dopuszczalne stężenie litu w surowicy (2,0 mmol/1). Przybierają one obraz ostrego zatrucia z objawami niepokoju, majaczenia, afazji, znacznej ataksji i ruchów pląsawiczych. Mogą występować napady drgawkowe, a w skrajnych przypadkach śpiączka.

Długotrwałe podawanie dużych dawek soli litu może spowodować uszkodzenie nerek, prowadzące do upośledzenia wchłaniania zwrotnego [21, 22],

Soli litu nie należy podawać kobietom w ciąży ani matkom karmiącym. Stosowanie go u dzieci poniżej 12 roku życia jest niewskazane [85],

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>