Sposób leczenia glikokortykosteroidami

Choroby kory nadnerczy – leczenie substytucyjne. Choroba Addisona, czyli pierwotna niedoczynność (niewydolność) kory nadnerczy, stanowi bezwzględne wskazanie do leczenia substytucyjnego. Poleca się w tych przypadkach doustne zażywanie kortyzonu w dawkach dobowych 25- 37,5 mg, dzielonych w ciągu dnia (np. 25 + 12,5 mg lub 3 X 12,5 mg), albo hydrokortyzonu 20-30 mg/24 h. Leczenie substytucyjne prowadzi do poprawy stanu ogólnego, ustąpienia miastenii, zwiększenia masy ciała, stopniowego przejaśnienia skóry. W większości przypadków leczenie to należy uzupełnić 9a-fluorohydrokortyzonem (Cortineff), podając go w dawce 0,05-0,1 mg/24 h lub co drugi dzień. Dawkę tego leku należy dobierać indywidualnie, biorąc pod uwagę możliwość nadmiernego zatrzymania jonów Na+ z powstawaniem obrzęków i hipokaliemii. Chory powinien być informowany, że w sytuacjach stresowych (uraz w następstwie wypadku, choroba zakaźna, przeżycie emocjonalne) należy zwiększyć dobową dawkę hydrokortyzonu 2-3-krotnie, a w przypadku biegunki lub wymiotów wstrzykiwać domięśniowo hemibursztynian hydro- kortyzonu, nie mniej niż 100 mg/24 h, lub podawać ten lek dożylnie po 50-100 mg co 8-12 h.

Zabiegi operacyjne powinny odbywać się pod osłoną odpowiednio zwiększonych dawek kortykosteroidów, podawanych pozajelitowo (tab. 12).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>