Sposób Philippa

Przez cały ten czas rurka z krwią zawierającą wydzielinę pochwy chorej stoi w termostacie w temperaturze 37°. W odstępach 1, 2, 3,4 godzin sporządza się z krwi tej preparaty barwione i stwierdza się zwiększenie się lub zmniejszenie ilości bakterii. Sposób podany przez Philippa polega na wysianiu do kilku ml krwi odwlóknionej pewnej ilości wydzieliny pochwowej, rozmąconej w bulionie. Krew tę miesza się z agarem płynnym {w stosunku t % ml krwi na U ml agaru) i wylewa na płytki Petriego w odstępach 1,2,3,4 godzin, podczas których pozostaje w termostacie w temperaturze 370. Zwiększanie się liczby kolonii bakteryjnych na dalszych płytkach dowodzi pozytywnego wyniku próby.

W razie dodatniego wyniku prób Rugego i Philippa należałoby wstrzymać się z zabiegiem operacyjnym i poddać guz nowotworowy uprzedniemu naświetlaniu promieniami radu. Następuje wówczas szybki rozpad nowotworu i teren przyszłej operacji oczyszcza się, a więc zmniejsza się prawdopodobieństwo powikłań po zabiegu chirurgicznym. Próba Rugego i Philippa nie jest jednak pewna i w wielu wypadkach zawodzi.

Co do wyników leczenia operacyjnego raka szyjki macicznej (rozszerzony zabieg brzuszny Wertheima) to na ogól należałoby przyjąć, że wyleczenie – po upływie 5 lat kontrolnych spostrzega się w 50% przypadków, jeśli węzły chłonne nie były zajęte, i w około 20% przypadków, jeśli były objęte procesem chorobowym. Ponieważ jednak do przerzutów raka dochodzi niekiedy (w około 10% przypadków) dopiero po upływie pięciu lat od operacji, o trwałym wyniku można by mówić dopiero po upływie 10 lat od operacji. Wobec tego odsetek trwałego wyleczenia po zabiegu operacyjnym Wertheima byłby znacznie niższy i wynosiłby od 20-30%.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>