STOSOWANIE LBA W LECZNICTWIE

Wpływ umiejscowienia i rodzaju podstawników w pierścieniu arylo- wym LBA na aktywność farmakologiczną jest nadal dyskutowany [75], Wydaje się, że aktywność p-adrenolityczna podstawowych izomerów pozycyjnych w pierścieniu maleje wraz z przesunięciem podstawnika z pozycji 2 do 3 do 4. Gęstość elektronowa rodnika ma mniejsze znaczenie dla aktywności p-adrenolitycznej [75], jednak wybiórczość działania na receptor p-adrenergiczny w sercu ma być największa dla pochodnych 4-pod- stawnych w pierścieniu wewnątrz serii jednopodstawowych homologów [5]. Najaktywniejsze LBA należą do serii, w której całe jądro katecholo- we izoprenaliny zostało wymienione na jądro dwupierścieniowe [223].'

Znane są rzadkie przypadki, kiedy związki odbiegające od powyższych wymogów strukturalnych wykazują działanie p-adrenolityczne [100, 315]. Nie jest wykluczone, że w tych przypadkach farmakologicznie aktywnymi związkami są produkty biotransformacji połączeń macierzystych [846]. Znane są również związki, które spełniają przedstawione wymogi strukturalne, a jednak nie mają biologicznej aktywności p-adrenolitycznej [699].

LBA, podobnie jak aminy katecholowe, tworzą izomery optycznie czynne. Lewoskrętne izomery LBA są 40- 100 razy silniejszymi antagonistami amin katecholowych w obrębie receptora p niż izomery prawoskrętne. Natomiast nieswoiste pozareceptorowc działanie uboczne LBA jest jednakowo wyrażone u obu form optycznie czynnych.

LBA są stosowane w lecznictwie w postaci racematów. Wyjątkowo używa się trudno dostępnych form optycznie czynnych. LBA są zasadami trudno rozpuszczalnymi w wodzie i dlatego stosuje się je w postaci chlorowodorków.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>