Tempo przebiegu podniecenia seksualnego

Tempo podniecenia seksualnego w czasie stosunku płciowego u mężczyzn i kobiet jest na ogół różne. U mężczyzn jest ono zwykle szybsze, tj. mężczyzna wymaga krótszego czasu podniecenia do wywołania orgazmu niż kobieta. W rzadszych przypadkach notuje się szybszy przebieg podniecenia seksualnego u kobiet.

Powolniejsze tempo przebiegu podniecenia u kobiety wynika nie tylko z jej odrębności fizjologicznej, ale jest uwarunkowane rozlicznymi i różnorodnymi hamulcami psychicznymi. Usunięcie tych hamulców wybitnie przyspiesza przebieg podniecenia i ułatwia osiągnięcie szczytowania. Oprócz hamulców psychicznych dużą rolę odgrywa słabiej rozbudowana wyobraźnia erotyczna kobiety. U mężczyzny np. już samo wyobrażenie kontaktu seksualnego z kobietą może wywołać erekcję z podnieceniem, natomiast u kobiety podobne wyobrażenia o mężczyźnie na ogół rzadziej doprowadzają do stanu podniecenia seksualnego i osiągnięcia zespołu gotowości seksualnej21 (natomiast pomagają one w podwyższeniu poziomu podniecenia seksualnego i uzyskaniu orgazmu już w czasie trwania stosunku płciowego z niekochanym lub nieatrakcyjnym partnerem). .

Tempo przebiegu podniecenia seksualnego mężczyzny ma charakter bardziej stały i jest w mniejszym stopniu niż u kobiety uzależnione od szeregu bodźców z otoczenia, działających w określonej sytuacji oraz od aktualnych związków uczuciowych między nim a partnerką.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>