TOKSOPLAZMOZA

Pomimo że pierwotniak wywołujący toksoplazmozę (toxoplasmosis) T oxoplasma gondii — odkryty został w r. 19-08, jednak zmiany chorobowe u ludzi spowodowane zakażeniem przez niego zostały opisane dopiero w r. 1938. Od tego czasu rozpoczęto szereg badań i stwierdzono, że wiele objawów chorobowych u dzieci ze strony układu nerwowego o nie znanej przed tym etiologii może być wyjaśnionych zakażeniem tym pierwotniakiem.

Toxoplasma gondii jest prawdopodobnie pierwotniakiem w kształcie półksiężyca, długości około 5 mikronów. Jest on bardzo oporny na standartowe środki dezynfekcyjne. Rozmnaża się tylko w żywej tkance. Zakażeniu ulegają zwierzęta (szczególnie gryzonie) oraz ludzie. Około 5-0% zwierząt wykazuje dodatnie odczyny serologiczne {w USA).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>