TRIMEPRANOL CZĘŚĆ 2

Lek ten wykazuje działanie przeciwarytmiczne w badaniach przeprowadzonych na zwierzętach in vivo oraz in vitro. Hamuje niemiarowości wywołane epinefryną, norepinefryną, ouabainą u kotów i świnek morskich oraz niemiarowości chloroformowe u myszy [556, 917, 1100]. Zapobiega pojawianiu się dodatkowych skurczów z ognisk ektopicznych po podwiązaniu tętnicy wieńcowej u psów. Stwierdzono również, że zmniejszony po podwiązaniu tętnicy wieńcowej próg wrażliwości na migotanie wzrasta wielokrotnie po podaniu trimepranolu [307],

Trimepranol zapobiega zmianom wywołanym u szczurów przez długotrwałe niedotlenienie. Hamuje powstanie policytemii, zapobiega obniżeniu się ciśnienia w prawej komorze serca oraz jej wtórnemu przerostowi, ogranicza waskularyzację płuc [1005],

Trimepranol powoduje zmniejszenie zawartości amin katecholowych w sercu oraz tkance mózgowej [977], W dużych stężeniach uwalnia sero- toninę z mastocytów [259] oraz hamuje uwalnianie z nich histaminy [752]. Podobnie jak z mastocytów, trimepranol uwalnia serotoninę również z płytek krwi. Hamuje agregację płytek krwi wywołaną ADP [752] oraz kolagenem [716].

Trimepranol, podobnie jak inne LBA, wpływa na procesy metaboliczne zaktywowane podaniem izoprenaliny [904]. Znacznie silniej niż pindolol hamuje hiperglikemię u szczurów, natomiast słabiej glikogenolizę w mięśniu sercowym. Zmniejsza stężenie niezestryfikowanych kwasów tłuszczowych [303], U zwierząt karmionych dietą bogatocholesterolową podanie trimepranolu lub propranołolu powodowało zwiększenie stężenia cholesterolu i triglicerydów w surowicy krwi, W wątrobie tych zwierząt stwierdzono małą zawartość tłuszczów, a w naczyniach wieńcowych mniej płytek miażdżycowych, niż w grupie zwierząt kontrolnych [832], W doświadczeniach przeprowadzonych na rezerpinowanych szczurach potwierdzono, że trimepranol nie ma właściwości sympatykomimetycznych [1014].

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>