Udział kory nadnercza w regulowaniu procesu dojrzewania

Przebieg, a zwłaszcza początek okresu dojrzewania nie jest zdeterminowany jedynie procesem zachodzącym w ramach układu podwzgórze- -przysadka-gonady, ale znajduje się również pod wpływem innych czynników hormonalnych i niehormonalnych. Na przykład pewną rolę odgrywa osiągnięcie przez osobnika określonej wagi ciała (Frisch, 1974). Spośród endokrynnych oznak rozpoczynającego się dojrzewania u człowieka ważna jest, występująca mniej więcej już około 6 roku życia, sekrecja mało aktywnych androgenów pochodzenia nadnerczowego (dehydroepian- drosteronu i jego siarczanu) oraz około 8-10 roku życia sekrecja androstendionu. Androgenna aktywność nadnercza poprzedza androgenną aktywność jąder. Niektórzy autorzy w najnowszych publikacjach na ten temat twierdzą (De Beretti, Forest, 1978), że dehydroepiandrosteron, uważany za produkt typowo nadnerczowy, wytwarzany jest w dużej ilości w jądrach już przed okresem dojrzałości. Androgeny pochodzenia nadnerczowego są ważnym czynnikiem rozwoju owłosienia łonowego i pachowego. Androgeny nadnerczowe odgrywają także ważną rolę we wzrastaniu fizycznym w okresie dojrzewania. Ponieważ sekrecja korty- koidów nie podlega zasadniczym zmianom, adrenarche nie jest spowodowana zmianą wrażliwości nadnercza na ACTH, lecz raczej jest konsekwencją dojrzewania enzymatycznego aparatu nadnercza. Adrenarche jest czynnikiem decydującym o rozpoczęciu okresu dojrzewania. Sekre- cja nadnerczy jest prawdopodobnie ważna dla dojrzewania podwzgórza, nadnerczowe prehormony androgenów mogą bowiem być w podwzgórzu transformowane na estrogeny. Potwierdza to fakt, że typowy dla okresu dojrzewania rytm wydzielania LH (w ciągu dnia i nocą) stwierdza się również u chorych z dysgenezją gonad.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>