Układy regulacji neurohormonalnej

U mężczyzn występują analogiczne układy regulacji neurohormonalnej, z tą istotną różnicą, że nie wykazują one cyklicznej zmienności.

Omawiana oś podwzgórze-przysadka-gonady ma jeszcze jedno bardzo ważne z biologicznego punktu widzenia znaczenie: łączy ze sobą dwa podstawowe systemy ustroju, a mianowicie regulację metabolizmu i procesy płciowe.

Według Dilmana (1974), od momentu urodzenia następuje nieustanny proces wzrostu aktywności podwzgórza z jednej strony oraz wzrost progu wrażliwości ośrodków podwzgórzowych na bodźce płynące z obwodu z drugiej strony. Wzrostowi wydzielania somatotropiny towarzyszy równoległy wzrost wydzielania insuliny, jak również wzrost poziomu glukozy we krwi. Z wiekiem jednak coraz większe dawki insuliny bądź glukozy są zużywane do przeciwstawienia się systematycznie wzrastającej produkcji hormonu wzrostu. Zaburzenie tego sprzężenia może nastąpić w każdym okresie życia i ułatwić lub spowodować wystąpienie wielu zaburzeń metabolicznych, takich jak: otyłość, stany cukrzycowe, obniżona odporność na infekcje czy nawet niektórych chorób nowotworowych – raka stercza, raka sutka czy raka trzonu macicy.

W odróżnianiu jednak od homeostazy energetycznej, która jest systemem otwartym, umożliwiającym kontakt i adaptację do środowiska, procesy rozrodcze są bardziej zwarte, ale kierowane są tymi samymi zasadami, a mianowicie stałym wzrostem progu wrażliwości podwzgórza na ujemne sprzężenie zwrotne, przy wzrastającej jego aktywności. Przed dojrzewaniem ośrodki płciowe podwzgórza są bardzo czułe na hamowanie zwrotne i wówczas minimalne ilości hormonów gonadalnych, wytwarzanych w tym czasie przez organizm, wystarczają do blokowania ośrodków płciowych podwzgórza, aż do momentu, kiedy organizm nie rozwinie się w pełni. Wzrost progu wrażliwości ośrodków płciowych w podwzgórzu doprowadza jednak do sytuacji, w której hormony produkowane w gonadach przestają już skutecznie hamować aktywność podwzgórza i wówczas aktywizują się mechanizmy zawiadujące reprodukcją.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>