Umiejscowienie schorzenia ma znaczenie

W każdym razie między pierwotnym zakażeniem rzeżączk4 a wystąpieniem objawów ostrych w obrębie części rodnych wewnętrznych mogą upływać nawet lata.

Rzeżączka nie prowadzi w zasadzie do zaburzeń czynnościowych. Wielką rolę odgrywa tu jednak umiejscowienie schorzenia. U dzieci, u których proces zapalny r ie przechodzi na macicę i na jajowody, r.ie występują później zaburzenia czynnościowe. Przebieg schorzenia tego u dziecka może nie powodować wyraźniejszych zaburzeń w ogólnym stanie jego zdrowia, ale odznacza się przewlekłością i nastręcza duże nieraz trudności rozpoznawcze, a nawet lecznicze.

U kobiet w okresie płodzenia zaburzeria dotyczą w pierwszym rzędzie procesu jajeczkowania i miesiączki. Zmiany zapalne w śluzówce trzonu macicy oraz w obrębie jajowodów i jajników wpływają na występowanie długich, obfitych i bolesnych krwawień miesięcznych. Często również przerwy między miesiączkami są krótsze. Chore doznają bólów nie t}lko podczas miesiączki, ale także na szereg dni przed rią i po niej. W razie istniejących powikłań ze strony otrzewnej i jajowodów objawy bólowe są bardzo wybitne. Jajeczkowanie odbywa się, chyba że jajnik ulegnie zropieniu lub otorbicniu przez zrosty otrzewnowe.

Mylne jest przekonanie, jakoby rzeżączka wiodła z reguły do niepłodności. Niepłodność jest tylko następstwem obustronnego zarośnięcia jajowodów lub znacznego stopnia uszkodzenia tkanki obu jajników. Często występuje niepłodność po porodzie pierwszego dziecka, poród ułatwia bowiem-jak to wyżej kilkakrotnie podkreślano – wtargnięcie dwoinek Neissera do macicy i jajowodów. Zdaniem niektórych badaczy zapalenie rzeżączkowe śluzówki trzonu może być powodem poronień i przedwczesnycn porodów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>