Wartość witalna seksu – kontynuacja

Witalną wartość seksu wyraża w polityce społecznej państwa grupowy punkt widzenia. Polityka społeczna nie może nie liczyć się ? kulturowym wartościowaniem seksu i osobistymi preferencjami osoby. W systemie kulturowym Sparty, przy zapotrzebowaniu na osobników płci męskiej i wzorze osobowym wojownika, były np. wysoko wartościowane rodzicielki synów i płeć męska. Stąd też działanie sprowadzające się do zrzucania ze skały synów, a nie córek, byłoby represjonowane, gdyż zwyczaj kazał uśmiercać córki, nie synów. Podobnie sprzeczne z osobistym interesem osoby byłoby zabranianie marynarzom wychodzenia na ląd w czasie długich rejsów, ze względu na zmniejszenie ich witalności we własnym środowisku. Współczesne państwo, dz.ałając w imię interesu gatunku, coraz mniej posługuje się kontrolą i represjonowaniem seksu (ściśle określa te działania prawo), natomiast coraz bardziej organizacją współżycia między płciami i wychowaniem seksualnym, jako częścią wychowania obywatelskiego. Tylko przez organizację obiektywnych warunków (poznania się stron, powstawania między nimi więzi skłaniających do prokreacji, zapewnienia ram przestrzenno- -mieszkaniowych do wychowania potomstwa), wpojenie przekonań o wartości dziecka, ciągłości rodzinnej i własnego rozwoju przez rodzicielstwo, można doprowadzić do niesprzeczności interesów społecznych w wartościowaniu seksu z motywacjami indywidualnymi.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>