Wiąd rdzenia kręgowego

W wiądzie rdzenia kręgowego WR (tabes dorsalis). Histopatologicznie stwierdzamy zanik korzonków i powrozków tylnych rdzenia kręgowego, zwykle w okolicy lędźwiowo-piersiowej. WR u dzieci z kiłą wrodzoną rozwija się najczęściej około 15 r. ż., rzadko wcześniej. Objawy kliniczne są w zasadzie takie same jak u dorosłych, są jednak i pewne odrębności. W tym wieku częściej niż u dorosłych występuje zanik n. n. wzrokowych, natomiast niezborność kończyn dolnych jest stosunkowo rzadka. Dość często zdarzają się przypadki poronne. W płynie mózgowo-rdzeniowym stwierdzamy niedużą pleocytozę (np. kilkadziesiąt komórek w 1 mm3), średniego stopnia zwiększenie ilości białka (5-0—7-0 mg%>), umiarkowane zmiany w kilku pierwszych probówkach w odczynach koloidowych. Odczyny kiłowe w płynie mózgowo-rdzeniowym są zwykle niezbyt silnie dodatnie (np. w dawkach -0,2 i -0,4 ujemne, w dawkach

Leczenie: penicylina prokainowa w ilości 9 mil. j. na kurację (6-0-0 -0-0-0 j. na dobę). Zmiany w płynie mózgowo-rdzeniowym w WR zwykle dobrze oddziałują na leczenie penicyliną. Ubytkowe objawy neurologiczne są trwałe (np. objaw Argyll Robertsona, zniesienie odruchów głębokich, zanik n. wzrokowego itp.).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>