Współczesna filozofia a seks

Zagadnienie seksu zostało podjęte przez współczesną filozofię wraz z całym obciążeniem historycznym a jednocześnie pojawiają się tendencje przeciwstawne, poddające bezwzględnej krytyce dawne wyobrażenia na te tematy oraz normy obowiązujące w tym zakresie. Szczególnie dwa kierunki myślenia odegrały w rozważanej problematyce doniosłą rolę. H. Van Lier pisze: „[…] psychoanalitycy i fenomenologowie udowodnili, że seksualność czysto higienistyczna i hedonistyczna kończy się prędzej czy później na zakłamaniu że sadyzm i masochizm prowadzą do kołowrotka sadomasochistycznego, że instrumentalizm w którym przyjemność byłaby rzeczywiście podporządkowana celom reprodukcyjnym, wiódłby do impotencji wykraczając poza sytuację seksualną” (Nowy wiek, 1970, s. 162). Z kręgu fenomenologów najsilniej oddziałał M. Scheler (1931). Wysunął on m.in. tezę, że w miłości seksualnej zostają przełamane bariery, które istnieją zawsze w kontaktach międzyludzkich: każdy człowiek posiada swoją „sferę intymności”, do której nikt nie jest dopuszczony granice tej sfery zostają przekroczone w akcie zbliżenia seksualnego na tle miłości, w której odsłania się nawzajem istota drugiego człowieka. Wydaje się jednak, że sfera intymności nie zawsze związana jest z życiem seksualnym, może być np. odsłonięta także w innego typu zachowaniach, jak przyjaźń, wspólnota ideałów itp. Dla Schelera wspólnota ideałów jest zresztą komponentem miłości, mającej charakter wszechogarniający, i dotyczy zarówno fizycznych, jak i duchowych spraw człowieka. Wydaje się niewątpliwie, że właśnie ta sfera przeżyć pozbawiona jest całkowicie krytycznego spojrzenia na drugą osobę dlatego, że w tym samym akcie uczestniczą dwie osoby równocześnie, ujawniając sobie nawzajem własne doznania i akceptując je. W tym sensie przeżyciom seksualnym należy przyznać pewną wyjątkowość, jeśli chodzi o stopień wzajemnego zbliżenia i porozumienia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>