Wynik schorzenia zależy od rozmieszczenia zatorów ropnych

Ropnica rozpoczyna się dreszczem i podniesieniem się ciepłoty ciała do 39° i wyżej. Gorączka nie ma charakteru ciągłego jak w posocznicy. W ropnicy ciepłota ciała zazwyczaj spada rano do normy lub nawet poniżej normy, aby w godzinach popołudniowych podnieść się znowu. Te podniesienia temperatury ciała i dreszcze powtarzają się w przebiegu całego schorzenia, które może się ciągnąć tygodniami. Jeśli gorączka utrzymuje się, dreszcze nie ustępują, a stan taki trwa tydzień i dłużej, rokujemy źle o wyniku schorzenia. Wyraźny niestosunek krzywej tętna (tętno przyspieszone) do krzywej temperatury ciała uważamy za niepokojący. Tętno w początku schorzenia nie jest tak słabo napięte i tak wybitnie przyspieszone, jak w przypadkach posocznicy, w miarę przeciągania się sprawy chorobowej różnica ta się jednak zaciera.

Wynik schorzenia zależy od rozmieszczenia zatorów ropnych. Jeśli są one liczne i umiejscowione w ważnych dla życia narządach (wsierdzie, mózg, płuca), ropnica kończy się zgonem, który przypada przeciętnie w trzecim tygodniu choroby.

Środki lekarskie dawniej stosowane nie wróżyły powodzenia. Starano się o wzmocnienie ustroju dążąc do zwalczenia zakażenia w najrozmaitszy sposób, najczęściej bez dodatniego wyniku. W ostatnich czasach dobre rezultaty uzyskano wskutek zastosowania penicyliny krystalicznej lub oleistej. Przetaczanie krwi powtarzane ewentualnie w pewnych odstępach czasu również przyczynia się do poprawy stanu chorobowego. Ilość przetoczonej jednorazowo krwi powinna wynosić od 250 – 400 ml.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>