Występowanie lipodystrofii

Zmiany histologiczne w skórze właściwej na ogół nie występują. W tkance podskórnej natomiast stwierdza się dość obfite nacieki okrągło- komórkowe z tworzeniem ziarniniaków. Widać to w zmianach bardziej długotrwałych. Komórki tłuszczowe zanikają wskutek przerastania tkanki łącznej zawierającej liczne, drobne, częściowo nowo utworzone naczynia krwionośne. W zaawansowanych zmianach obserwuje się całkowicie zanikłe komórki tłuszczowe, zeszkliwiałą tkankę łączną, włóknistą. Naczynia mniejsze bywają rozszerzone, o obrzękłych śródbłonkach, natomiast naczynia większe wykazują zmiany zapalne, niekiedy zanikowe. Zmiany zapalne naczyń występują także w tkance tłuszczowej na pograniczu z mięśniami. W mięśniach napotyka się także nacieki z limfocytów i granulocytów. W większości przypadków włókna mięśniowe są jednak nie zmienione. Odchyleń w morfologii sieci nerwowej skóry i w unerwieniu tkanki podskórnej nie stwierdzono. Z powyższych badań wynika, że lipodystrofia dotyczy w zasadzie tkanki podskórnej, podczas gdy zarówno skóra, jak i mięśnie są nie zmienione. W skórze dochodzi do zaniku i przerostu tkanki łącznej włóknistej dopiero po ustąpieniu objawów zapalnych: zmiany zapalne w tkance podskórnej są więc procesem pierwotnym.

Lipodystrofia występuje częściej u dzieci obu płci i u kobiet. Nie wiadomo, dlaczego mężczyźni są bardziej odporni. Przypuszcza się, że mają słabiej rozwiniętą podskórną tkankę tłuszczową, oraz że androgeny mogą wywierać ochronne działanie.

Leczenie. Powinno się przestrzegać zasady, aby wstrzyknięcia insuliny w to samo miejsce powtarzały się jak najrzadziej. Zastąpienie insuliny konwencjonalnej preparatami insuliny wysoko oczyszczonej hamuje rozwój lipodystrofii.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>