WYTWARZANIE I WYDZIELANIE HORMONU WZROSTU

Geny związane z wytwarzaniem hormonu wzrostu znajdują się na długim ramieniu 17 chromosomu łącznie z genami łożyskowego laktogenu. W przypadkach delecji, obejmujących geny hormonu wzrostu, u chorych występuje całkowity brak hormonu wzrostu, znaczna karłowatość i żywa_ immunologiczna odpowiedź na egzogenny hormon wzrostu [61.

Hormon wzrostu jest wytwarzany w somatotropach, komórkach gruczołowej części przysadki. Jest uwalniany drogą egzocytozy. Okres pót- trwania hormonu wzrostu wynosi 17-45 min, a wytwarzanie dobowe stanowi ok. 0,5 mg. Hormon wzrostu jest wydzielany „epizodycznie”, a jego stężenie podstawowe wynosi 0,5 ng/ml. „Epizody” wydzielnicze występują z różną częstością i wytwarzanie dobowe jest różne w zależności od wieku i płci. Najczęstsze „epizody” i największe wytwarzanie dobowe spotyka się w okresie dojrzewania płciowego. „Epizody” wydzielnicze mogą w tym okresie występować co 3-5 h. U kobiet wydzielanie dobowe jest nieco większe niż u mężczyzn. Największa częstość „epizodów” wydzielniczych przypada na godziny nocne. W ciągu 8 h nocnych wydziela się ponad 70% ilości wytwarzanej w ciągu caiej doby [4, 15].

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>