Zaburzenia czucia krzyża

Zaburzenia czucia są często różnorodne i na różnych poziomach w obu nogach. Podobnie też zaburzenia motoryki i odruchów mogą w obu nogach przedstawiać się różnie. Zazwyczaj ruchomość kręgosłupa jest prawidłowa. Objaw Laségue’a rzadko jest dodatni (poza okresami zaostrzeń).

Trzeba wyraźnie powiedzieć, że objawy kliniczne nie dają tak oczywistego obrazu, jak to występuje np. w przepuklinie jądra miażdżystego krążka międzykręgowego.

Ponieważ w pozycji zgięcia kanał kręgowy w odcinku lędźwiowym jest obszerniejszy, a odpowiednio węższy w pozycji przeprostu, przeto ustawienie kręgosłupa znajduje swoje odbicie w dolegliwościach bólowych. A zatem siedzenie, stanie i chodzenie z reguły nasilają dolegliwości bólowe, leżenie zaś – szczególnie ze zgiętymi nogami w stawach biodrowych i kolanowych-zmniejsza je. Na sprawę tę zwrócił uwagę Verbiest, który też wskazał, że objawy korzeniowe powstają w związku z wdzieraniem się wyrostków stawowych do światła kanałów korzeniowych. Na istnienie stenozy może wskazywać tzw. próba marszu. W przypadku stenozy marsz trwający 5 minut nierzadko powoduje osłabienie nóg.

Choroba, a następnie zwyrodnienie pojedynczego krążka międzykręgowego w odcinku lędźwiowym kręgosłupa, przybiera różne postacie – poczynając od zmian zwyrodnieniowych stawów międzywyrostkowych jednego segmentu, a kończąc na uogólnionych zniekształceniach doprowadzających do bocznego skrzywienia kręgosłupa.

Izolowana resorpcja krążka międzykręgowego cechuje się znacznym zwężeniem szpary międzykręgowej oraz sklerotyzacją przylegających do siebie powierzchni trzonów kręgowych. Do resorpcji krążka dochodzi zazwyczaj w skądinąd zdrowym odcinku lędźwiowym kręgosłupa (niekiedy nawet w późniejszym wieku).

W odcinku lędźwiowym wysokość krążka międzykręgowego wynosi 15-20 mm. W przypadkach zaawansowanej resorpcji pojedynczego krążka szpara międzykrę- gowa może ulec zwężeniu do 3 mm. Innym objawem jest zjawisko próżni Kunttsona, polegające na pojawieniu się cienia czarnego gazu w przestrzeni międzykręgowej na radiogramie bocznym, wykonanym w przeproście, w pozycji stojącej chorego. Tworzenie brzeżnych wyrośli kostnych jest niewielkie, chociaż brzegi kości pokryte cienką warstwą resztek krążka mogą wypuklać się do światła kanału kręgowego (Crock).

Anatomiczne podstawy stenozy kanału korzeniowego przedstawiają się następująco: kształt otworu międzykręgowego jest w dużym zakresie uzależniony od wysokości szpary między trzonowej. Od tyłu korzeń jest ograniczony – idąc od góry do dołu – przez przestrzeń międzywyrostkową blaszki łuku, więzadło żółte i górną krawędź dolnego wyrostka stawowego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>