ZALOTY NA POZIOMIE STOSUNKÓW MIĘDZYOSOBNICZYCH

Figurki z epoki kamiennej z Laspapue, Francja (a, b) z epoki kamienne] z Savignano, Włochy (c) współczesna figurka plemienia Kaffa z Afryki (d) współczesna figurka Indian Caraja z Brazylii (ej Hotentotki z wyraźnie zaznaczoną steatopygią (fJ dama z fin de siecle’u w sukni z tiurniurą. Wszystkie te figurki i sylwetki demonstrują pobudzające seksualnie części ciała kobiety (według Wick- lera, 1967) sumacyjnego aktu seksualnego, dlatego też przy omawianiu konsumacji seksualnej zawsze będziemy podawali dokładny opis poprzedzającego ją zachowania.

Omawiając funkcje zalotów na poziomie stosunków międzyosobni- czych należy dodać, że u wielu gatunków zwierząt kopulacja może być poprzedzona nie tylko zalotami, ale również okresem walk o samice.

W ich wyniku do kopulacji zostają dopuszczone jedynie najsilniejsze osobniki (stanowi to podstawą działania doboru naturalnego). Walki o samice występują powszechnie u wszystkich tworzących haremy jeleniowatych, u psów, kotów, częściowo u małp. W tego rodzaju zjawiskach należy być może szukać podłoża walki o kobiety występującej w społeczeństwach ludzkich od najdawniejszych czasów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>