Zamknięcie kanału płciowego

Zamknięcie kanału płciowego nie zawsze jest wadą rozwojową. Czasami bywa ono następstwem przebytych spraw chorobowych, np. zapalenia, owrzodzenia. Jub okaleczenia. Nie wyłączone, że sprawy' zapalne mogą powodować zarośnięcie w prawidłowo wykształconych narządach płciowych jeszcze w życiu płodowym.

Zlepy i zarośnięcia przewodu płciowego nabyte zdarzają się najczęściej u kobiet po przekwitnięciu. Powyżej wytworzonej przeszkody gromadzi się wówczas pewna ilość wydzieliny macicznej (hydrometru). Z powodu upośledzenia sprawności mięśnia macicy i powolnego ustawania w tym okresie czynności gruczołów macicy ilość wydzieliny bywa niewielka. Ponieważ zaś i zdolność do skurczów tego narządu jest już w tym czasie mniejsza, kobiety nie skarżą się na większe bóle.

Jeżeli do nagromadzonej w przewodzie płciowym wydzieliny lub krwiaka przedostaną się drogą krwi lub w jakiś inny sposób bakterie chorobotwórcze, może wytworzyć się ropniak pochwy lub macicy. Ropniaki takie u kobiet po przekwitnięciu są znacznie częstsze niż u kobiet w okresie dojrzałości płciowej.

U staruszek, u których przeszkodę stanowi często nie tyle zarośnięcie, ile zlepienie się ścian przewodu płciowego (np. pochwy), ropniaki takie mogą otwierać się na zewnątrz kilkakrotnie i znowu zamykać z powrotem. W razie zakażenia beztlenowcami zawartości nagromadzonej w pochwie lub ponad nią może przyjść do procesów gnilnych lub do wytworzenia się gazów.

Rozpoznanie zarośnięcia przewodu płciowego w dolnym odcinku (atresia hymenalis, suprahymenalis) jest łatwe. Opiera się ono przede wszystkim na wywiadach, które są bardzo charakterystyczne. Przy oględzinach okolicy sromu spostrzega się między wargami mniejszymi wypukloną na zewnątrz sinawo przeświecającą błonę. Badaniem oburęcznym – w razie krwiaka pochwy większych rozmiarów – wyczuwa się przez powłoki brzuszne twardy ruchomy guz ponad spojeniem łonowym, na którym spoczywa mniejszy, twardy, prawie nieruchomy twór, odpowiadający skurczonemu trzonowi macicy. Na przedniej powierzchni guza spoczywa uniesiony ku górze pęcherz moczowy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>