ZAPALENIE MÓZGU I RDZENIA

ZAPALENIE MÓZGU I RDZENIA PO SZCZEPIENIACH PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE. Zdarza się mniej więcej w 1 na 2 -0-0-0 szczepionych przypadków. Objawy neurologiczne występują zwykle w 2 lub 3 tygodniu od początku szczepień. Objawy mogą być mózgowe, rdzeniowe lub rozsiane. Najczęstszą jest postać kliniczna zapalenia rdzenia (zespół poprzecznego zajęcia rdzenia). W wielu przypadkach następuje całkowite wyzdrowienie. Niekiedy może jednak pozostać trwały niedowład kończyn dolnych lub nastąpić nawet zejście śmiertelne (np. w przypadkach przebiegających pod postacią wstępującego porażenia Landry’ego). Leczenie: ACTH i kortykosterydy.

PODOSRTRE TWARDNIEJĄCE ZAPALENIE ISTOTY BIAŁEJ MÓZGU VAN BOGAERTA (LEUCOENCEPHALITIS SCLEROTICANS SUBACUTA — LSS)

LSS jest podostrym zapaleniem istoty białej mózgowia, przebiegającym z objawami psychicznymi, pozapiramidowymi i piramidowymi. Etiologia jest prawdopodobnie wirusowa. Zmiany histopatologiczne są zwykle najsilniejsze w istocie białej półkul mózgowych, we wzgórzu i w jądrach brzusznych mostu, nierzadko jednak występują również w korze mózgu: nacieki składające się z komórek plazmatycznych i lim-

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>