ZAPALENIE MÓZGU OPRYSZCZKOWE

Wirus opryszczki w rzadkich przypadkach wywołuje zapalenie mózgu u dzieci. Histopatologicznie charakterystyczne są znaczne zmiany zwyrodnieniowe w korze i zwojach podstawy mózgu przy małym odczynie zapalnym. Charakterystyczne są wtręty wewnątrzkomórkowe. Przebieg może być ciężki — gorączka, wymioty, senność, objawy oponowe, drgawki — z zejściem śmiertelnym, lub też łagodny — z całkowitym wyleczeniem. Ścisłe rozpoznanie etiologiczne możliwe jest tylko na pod-stawie badań serologicznych.

PRZYZAKA2NE LUB POZAKAŻNE ZAPALENIE MÓZGU I RDZENIA (ENCEPHALOMYELITIS PARAINFECTIOSA S. POSTINFECTIOSA)

Występuje w związku z niektórymi chorobami wirusowymi, jak odra, ospa wietrzna, różyczka, ospa, influenca i inne nie sprecyzowane zaka- żenią dróg oddechowych itp. Histopatologicznie jest to rozsiane okołożylne zapalenie mózgu i rdzenia (encephalomyelitis disseminata peiivenosa) z większym zajęciem istoty białej niż szarej. Występują nacieki kołonaczyniowe, ogniska demielinizacji z uszkodzeniem włókien osiowych, zmiany wsteczne w komórkach nerwowych. Niekiedy nacieków kołonaczyniowych prawie nie ma, innym razem jest tylko rozplem gleju (głównie mikrogleju). Wielu autorów traktuje to jako reakcję immunologiczną, tzw. alergiczne, albo hipęrergiczne zapalenie tkanki nerwowej (Feriara i Roizin).

Poodrowe zapalenie mózgu p. str. 74-0. Po innych wymienionych chorobach zakaźnych zapalenie mózgu widujemy znacznie rzadziej.

POSZCZEPIENNE ZAPALENIE MÓZGU I RDZENIA (ENCEPHALOMYELITIS POSTVACCINALIS)

Zdarza się po różnych szczepieniach ochronnych, najczęściej po szcze- • pieniach przeciwko wściekliźnie i ospie. Zapalenia te traktujemy jako odczyn alergiczny w tkance nerwowej. Zmiany histopatologiczne są podobne do zmian w zapaleniach przyzakaźnych. Za słusznością takiego ujęcia patogenetycznego przemawiają dane doświadczalne: za pomocą wstrzyknięć białka obcogatunkowego można wywołać u zwierząt laboratoryjnych rozsiane zapalenie mózgu i rdzenia, histopatologicznie bardzo podobne do poszczepiennego zapalenia u człowieka. U dzieci małych obraz histopatologiczny może być nietypowy z minimalnym odczynem okołożylnym i glejowym.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>