ZAPALENIE MÓZGU

Etiologia tych spraw chorobowych jest różnorodna: wirusowa, bakteryjna, pasożytnicza, grzybkowa mogą one występować w związku z chorobami zakaźnymi i po szczepieniach ochronnych. W rozdziale tym omówię zapalehie mózgu wirusowe, tzw. przyzakaźne i poszczepienne. Przebieg tych chorób jest zwykle ostry z gorączką, objawami mózgowymi i oponowymi. W rozpoznaniu różnicowym trzeba uwzględnić ropne

– 1 gruźlicze zapalenie opon (badanie płynu mózgowo-rdzeniowego), chorobę Heinego-Medina, ropień mózgu. Zapalenie mózgu wywoływane przez różne wirusy neurotropowe wykazują wiele cech podobnych zarówno pod względem klinicznym, jak i anatomopatologicznym. Ścisłe rozpoznanie etiologiczne jest możliwe jedynie na podstawie badań wirusologicznych: wyodrębnienie wirusa lub stwierdzenie wzrostu miana swoistych. ciał odpornościowych. Rozpoznanie etiologiczne, stosunkowo proste w czasie epidemii jakiegoś zapalenia mózgu, może jednak nasu-wać poważne trudności w przypadkach odosobnionych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>