Zapalenie rzeżączkowe spojówek

Celem zabezpieczenia spojówek noworodka przed zakażeniem rze- żączkowym podczas porodu, natychmiast po urodzeniu zakrapiamy do worka spojówkowego roztwory soli srebrowych. Pomimo to w około 2% przypadków występują objawy zakażenia, które zjawiają się między 2 a 3 dniem życia noworodka, w postaci obrzęku powiek, rozpulchnienia i przekrwienia spojówek oraz obfitej wydzieliny ropnej, w której drobnowidowo łatwo stwierdzamy dwoinki rzeżącz- kowe. W cięższych lub nie leczonych przypadkach zostaje zakażona rogówka, na której w przyszłości powstają blizny lub głęboko sięgające owrzodzenia, powodujące ślepotę. Leczenie polega na przemywaniu oczu 3% roztworem kwasu bornego oraz codziennym zakrapianiu 1—2% roztworu lapisu. Obecnie stosujemy penicylinę w postaci zakraplań, maści i wstrzykiwań.

– 5. Nieżyt nosa. Nieżyty nosa u noworodków są najczęściej spotykanym cierpieniem, które powstaje na tle zakażenia śluzówki w czasie przejścia przez pochwę lub przez zakażenie kropelkowe od otoczenia. W zależności od rodzaju drobnoustrojów i ich złośliwości mają one mniej lub więcej ostry przebieg i mogą mieć w następstwie powikłania, jak zapalenie płuc, uchą środkowego, a nawet ogólne zakażenie. Objawy są zupełnie zbliżone do tych, jakie spotykamy podczas ostrego nieżytu nosa u do-rosłych, a więc zwężenie’ przewodów nosowych wskutek obrzęku śluzówki, co utrudnia oddychanie i ssanie oraz zwiększenie wydzieliny. Należy mieć na względzie różnicowanie między nieżytem zwykłym a kiłowym. Musi ono być oparte na dodatkowych objawach kiłowych, łącznie z badaniem krwi na odczyn Wassermanna. Prawie w 20% przypadków znajdujemy w wydzielinie nosa noworodków laseczniki błonicze, które nie dają objawów chorobowych. Celem zapobieżenia zakażeniu, osoby mające styczność z noworodkiem, a nawet matka, winny nosić maski z gazy na nosie i ustach. W przypadkach utrudnie-nia ssania usuwamy cewnikiem wydzielinę z nosa i wkraplamy 3% roztwór wody utlenionej lub roztwór adrenaliny 1 : 1000, w połączeniu z wodą, w stosunku 1 : 5. Nieżyty nosa na tle błoniczym leczymy surowicą swoistą w ilości 2 000 jedn. lub penicyliną.

Objawami wrodzonego zwężenia krtani jest szmer wdechowy podobny do piania, który występuje po urodzeniu i samoistnie znika w ciągu pierwszych 2—3 tygodni życia. Schorzenie to nazywamy szmerem krtaniowym wrodzonym (stiidor laiyngis inspira- torius congenitus).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>