Zapobieganie powikłaniom nerkowym

Toksyczność środka cieniującego wzrasta wraz z ilością i szybkością jego wprowadzania. Najrzadziej zmiany nerkowe spotyka się po uroi cholecystografiach, tomografiach komputerowych (0,2%) i arteriogra- fiach (0,3%), najczęściej po wybiórczych angiografiach nerkowych (do 12%). Na powikłania narażone są zwłaszcza osoby starsze w wieku ponad 60 lat oraz chorzy z niewydolnością nerek, hepatopatią, cukrzycą, szpiczakiem, hipoalbuminemią, hiperurikemią oraz hipoalbuminemią. Szczególnie niebezpieczne jest częste powtarzanie badania oraz stosowanie go u osób odwodnionych, gdyż sprzyja to powstawaniu ostrej niewydolności nerek, wywołanej wysalaniem się wałeczków w cewkach.

W razie wystąpienia ostrej niewydolności nerek stwierdza się w nich zatkanie wałeczkami cewek nerkowych oraz objawy nefropatii osmotycz- nej. Towarzyszą temu zmniejszenie ukrwienia nerek i przesączania kłębkowego oraz, w mniej zagrożonych przypadkach, objawy diurezy osmo- tycznej. W moczu spotyka się białko, krwinki białe i czerwone oraz wałeczki. W ciężkich przypadkach, zwłaszcza w cukrzycy i szpiczaku, śmiertelność może sięgać 20%.

Zapobieganie powikłaniom nerkowym polega na należytym nawodnieniu badanego oraz na alkalizowaniu jego moczu. Nie należy ponawiać badań zbyt często. U chorych z hiperurikemią badanie należy poprzedzić podawaniem ailopurynolu, W utrwalonej niewydolności nerek, zwłaszcza w przebiegu cukrzycy młodzieńczej, badanie urograficzne wykonuje się tylko wyjątkowo.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>