ZATRUCIA ZEWNĄTRZPOCHODNE

Wywołują one w nerwach zmiany zwyrodnieniowe, więc są to neuropatie. a. Tal: ZW często z bardzo silnymi bólami w kończynach, nierzadko niedowłady w m. m. odsiebnych kończyn. Wypadanie włosów i złogi melaniny u ich nasad umożliwiają rozpoznanie etiologiczne.

b. Arsen: symetryczny, odsiebny niedowład wiotki kończyn, szczególnie dolnych. Bóle i odsiebne zaburzenia czucia są często. W m. m. porażonych- zwykle nie ma odczynu zwyrodnienia. Wykrycie arsenu we włosach i paznokciach umożliwia rozpoznanie etiologiczne. Rokowanie jest na ogół dobre.

c. Trójortokrezylofosforan: w 3—4 tygodnie po ostrych zaburzeniach żołądkowo-jelitowych rozwija się nagle prawie czysto ruchowe zapalenie wielo- nerwowe, szczególnie w kończynach dolnych. Częste są trwałe porażenia stóp. Niekiedy są uszkodzone i drogi piramidowe.

e. Hydrazyd kwasu izonikotynowego, zwłaszcza w dawce większej” od 7 mg/kg wagi ciała na dobę, może wywołać po dłuższym stosowaniu zapalenie wielonerwowe. Sprawa ogranicza się zwykle do odsiebnych odcinków kończyn dolnych z symetrycznym porażeniem stóp. Charakterystyczne są silne bóle i parestezje, często połączone z przeczulicą, obok ubytkowych zaburzeń czucia w kształcie skarpetek. Niektórzy sądzą, że przyczyną uszkodzenia układu nerwowego jest niedobór pirydo- ksyny wywołany przez lek i w czasie dłuższego leczenia hydrazydem zalecają, „profilaktyczne” 1—2 mg tej witaminy (Bg) codziennie.

ZAPALENIE WIELONERWOWE POSUROWICZE. Po surowicy przeciwtężcowej typowe jest jednostronne uszkodzenie splotu ramien- nego (powikłanie dość rzadkie). Po szczepieniach przeciwdurowych i przeciw wściekliźnie spotykamy porażenia poszczególnych nerwów obwodowych. W przypadkach takich rokowanie jest pomyślne. Leczenie: środki przeciwhistaminowe, wapń, kortykosterydy„

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>