Zespól zakodowanych reakcji seksualnych

Imieliński (1974) opisał zjawisko, które nazwał zespołem zakodowanych reakcji seksualnych kobiety. Tym sposobem powstała nowa koncepcja, która może być interpretowana w kategoriach etologicznych.

Zespoły zakodowanych reakcji seksualnych występują niewątpliwie także u mężczyzn i doczekały się równolegle opisów fenomenologicznych (Seksuologia kliniczna, 1974), jednak początkowo bez klasyfikujących nowych wniosków i uogólnień. Istotną i charakterystyczną cechą tych zespołów jest uzależnienie wystąpienia jednego lub obu odruchów seksualnych, umożliwiających prawidłową konsumację, od zadziałania niezwykłych bodźców. Odruchami, o których tu mówimy są u mężczyzny erekcja i orgazm, zaś u kobiet – lubricatio i orgazm. Zespół zakodowanych reakcji seksualnych upośledza najczęściej u mężczyzny pierwotnie wystąpienie erekcji, zaś u kobiety – orgazmu, jeśli nie zadziała ów niezwykły bodziec. Wydaje się, że istotną cechą zespołu zakodowanych reakcji seksualnych jest (bądź za taką cechą rozpoznawczą należałoby przyjąć) to, iż zachowanie apetencyjne może przebiegać prawidłowo, wybór obiektu tego zachowania może być pod względem gatunkowym i płciowym prawidłowy, a dopiero w trakcie konsumacyjnej fazy zachowania zaburzenie ulega ujawnieniu. Kierując się wspomnianymi poprzednio opisami fenomenologicznymi, można przytoczyć dwa przykłady. Młoda kobieta doznała po raz pierwszy w życiu orgazmu nieoczekiwanie, kiedy skierowała strumień wody z natrysku na okolicę narządów płciowych. Następnie powtarzała to rozmyślnie. Nieco później nawiązała kontakty erotyczne kolejno z trzema mężczyznami. Nigdy jednak nie szczytowała w tych kontaktach ani w wyniku stosowania technik masturbacyjnych innych niż owa z natryskiem. Młody mężczyzna odbył inicjacyjne stosunki seksualne z kobietą blondynką, która była wówczas częściowo i charakterystycznie ubrana. W późniejszym okresie był zdolny do erekcji i współżycia seksualnego z kolejną partnerką dopiero wówczas, gdy miała ona kolor włosów blond i nałożyła takie elementy odzieży, jakie miała na sobie pierwsza partnerka (Imieliński, 1974 Seksuologia kliniczna, 1974).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>