Zmiany histopatologiczne

Anatomia patologiczna. Zmiany histopatologiczne są podobne do zmian w pierwotnie przewlekłym zapaleniu stawów z tą różnicą, że nie obejmują chrząstek, kości i ścięgien, chyba dopiero w bardzo późnym okresie choroby. Zmiany histologiczne dotyczące węzłów i śledziony ograniczają się do nieswoistego rozrostu tkanki podścieliskowej.

Objawy kliniczne. Początek choroby bywa częściej powolny niż ostry. Choroba zaczyna się stanami podgorączkowymi, osłabieniem, brakiem łaknienia i dopiero po pewnym okresie pojawiają się bóle w stawach podczas ruchów biernych i czynnych o,raz powiększenie węzłów chłonnych i śledziony. Inne przypadki przypominają ostry rzut choroby reumatycznej. W niektórych przypadkach nikłe objawy początkowe mijają po paru tygodniach, dając okresy długiej remisji.

Najczęściej początkowo zajęte są symetryczne stawy nadgarstka, łokciowe, skokowe lub kolanowe, a dopiero później proces chorobowy obejmuje stawy śródręcza, paliczków i śródstopia (ryc. 185). Rzadko zmiany występują w stawach biodrowych, mostkowo-obojczykowych i szczękowych. Wysięk w chorych stawach jest skąpy, o charakterze

Powiększenie śledziony jest najbardziej charakterystycznym objawem choroby Stilla i nie może być pominięte w różnicowaniu choroby. Wielkość jej jest różna. Nieznacznie wyczuwa się ją pod lukiem żebrowym lub sięga do spojenia łonowego. Jest ona twarda, niebolesna, o powierzchni gładkiej. Wątroba ulega powiększeniu tylko u około 33% chorych.

Chorobie Stilla towarzyszą zmiany o charakterze rozlanego uszkodzenia mięśnia sercowego, zapalenia wsierdzia i osierdzia. Najcięższym powikłaniem jest zwalniające zapalenie wsierdzia. Zaostrzenie choroby z pojawieniem się szmerów na -zastawkach, nasileniem niedokrwistości, pojawieniem -się wybroczyn i krwaw,ień na skórze nasuwa podejrzenie w tym kierunku.

Na skórze spotyka się wykwity o charakterze rumieni obrączkowatych oraz wysypki typu odrowego lub podobne do choroby posuro- wiczej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>