Zmiany ogólne w ustroju kobiecym w czasie połogu

Wszystkie powyżej opisane procesy, zachodzące w narządzie rodnym, bardzo mało wpływają na stan ogólny położnicy. Długa i męcząca praca porodowa wyczerpuje jej siły, i powoduje uczucie zmęczenia i obolenia. Nadmiernie rozciągnięte, a często uszkodzone tkanki pochwy i przedsionka, dają uczucie pieczenia, lecz po kilku dniach połogu wszystko to mija i położnica czuje się zdrowa. W przybliżeniu 30% kobiet tuż po porodzie odczuwa dreszcze, trwające od 5 do 10 minut, których przyczyną jest duży wysiłek mięśniowy, którego wy-maga praca porodowa. Ciepłota ciała w pierwszych 12 godzinach połogu podnosi się o kilka dziesiętnych stopnia, a w godzinach wieczornych może dojść nawet do 37,8—38° C., lecz już następnego dnia spada do normy. Położnica, tak jak każdy zdrowy człowiek, przez cały czas połogu powinna mieć ogólną ciepłotę ciała nie przekraczającą. 37°. Podniesienie ciepłoty do 38° C oznacza stan gorączkowy, którego źródła należy szukać w narządzie rodnym lub poza ruim. Tętno zdrowej położnicy w ciągu kilku dni jest zwolnione i wynosi 60, a nawet 50 uderzeń na minutę, równe, dobrze napięte. Oddychanie początkowo również jest znacznie wolniejsze, wskutek obniżenia przepony i zwiększenia pojemności płuc.

Dobowa ilość moczu w pierwszym tygodniu połogu jest zwiększona, natomiast opróżnianie pęcherza jest stosunkowo rzadkie, co tłumaczy się brakiem uczucia parcia, wskutek zwiększenia pojemności jamy brzusznej po wydaleniu płodu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>