Zwyrodnienie złośliwe mięśniaków macicy

– a)W bardzo rzadkich przypadkach (około 1,5%) mięśniaki przekształcają się w nowotwór złośliwy, tj. mięsak (myosarcoma). Możliwe jest jednak także powstawanie mięsaka macicy niezależne od jej mięśniaków.

Mięsak może się rozwinąć w mięśniaku aibo z lącznotkankowego jego pod- 'cieliska, albo z właściwego utkania mięśniowego, albo też i z mięśni, i z tkanki łącznej. Jak już wspomniano wyżej, istnieje jak się zdaje pewien związek między zwyrodnieniem szklistym podścieliska lącznotkankowego i złośliwym bujaniem komórek mięśniowych.

– b)W niewielkim odsetku przypadków (2-3%) stwierdza się w macicy, którą usunięto z powodu mięśniaków, akże raka. Odnosi się to raczej do trzonu macicy niż do szyjki jakkolwiek rak szyjki macicyjest na ogól schorze- iem pospolitszym niż rak trzonu. Zwykle mięśniak i rak występują razem u kobiet zbliżających się do okresu rzekwitania. r V

Jest rzeczą- bardzo trudną wnosić o zwyrodnieniu złośliwym mięśniaka na podstawie objawów przedmiotowych. Przemawiają za tym w pewnej mierze: szybki wzrost guza po zamarciu cyklów miesięcznych, występowanie krwawień po przekwitaniu, zmięknienie guza u kobiet powyżej lat czterdziestu, jeśli towarzyszy mu szybkie powiększanie się nowotworu. Właściwe rozpoznanie ustalić jednak można dopiero po usunięciu guza w drodze zabiegu operacyjnego.

– e) OBJAWY MIĘŚNIAKÓW

– mięśniak podślnzowy b – rak gruczołowy trzonu macicy

Spośród objawów towarzyszących rozwojowi mięśniaka w macicy na pierwszym miejscu należy wymienić krwawienia. Krwawienia te polegają na występowaniu obfitych i przedłużonych miesiączek. Krew miesiączkowa jest prawie zawsze płynna. Czasami tylko tworzą się skrzepy. Jakkolwiek obfite krwawienia stają się niekiedy powodem niedokrwistości, nie pociągają one za sobą wychudzenia, lecz przeciwnie, czasami stwierdza się nawet wybitniejszy rozwój podściólki tłuszczowej. Obok krwawień miesiączkowych mogą występować także krwawienia o typie nieregularnym (metrorrhagiae), jeśli mięśniak usadowiony jest podśluzowo lub jeśli towarzyszą mu pewne powikłania (zapalenie przydatków, zaburzenia jajcczkowania, martwica mięśniaka, zwyrodnienie złośliwe itd.).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>